A' cruinneachadh gu àireamhan slàna agus gu deichean

Ann an iomadh obrachadh bidh dùil gun cruinnich thu do fhreagairt chun na h-àireimh shlàin as fhaisge no chun an deich as fhaisge.

Eisimpleir

Sgrìobh \(38.7\) chun na h-àireimh shlàin as fhaisge.

Number line showing 38, 38.5 and 39.  38.7 is marked with a bead.

Tha \(38.7\) eadar \(38\) agus \(39\).

Tha \(38.7\) nas fhaisge air \(39\) na air \(38\).

Mar sin, \(38.7 = 39\) (chun na h-àireimh shlàin as fhaisge.)

Feuch a-nis na ceistean seo.

Question

Sgrìobh \(6.5\) chun na h-àireimh shlàin as fhaisge.

Tha \(6.5\) eadar \(6\) agus \(7\).

Number line from 6 to 7, showing 6.5 as mid-way.

Tha \(6.5\) letheach eadar \(6\) agus \(7\).

Nuair a thachras seo, bidh sinn daonnan a' cruinneachadh suas.

Mar sin, \(6.5 = 7\) (chun na h-àireimh shlàin as fhaisge.)

Question

Cruinnich \(103.4\) chun an deich as fhaisge.

Tha \(103.4\) eadar \(100\) agus \(110\).

Number line from 100 to 110, showing 105 as midway.  A bead marks 103.4.

Tha \(103.4\) nas fhaisge air \(100\) na air \(110\).

Mar sin, \(103.4 = 100\) (chun an deich as fhaisge).