Cyngor cryno

Ysgrifennu’n drefnus:

 • yn gyntaf
 • yn ail
 • wedyn
 • nesaf
 • ar ôl
 • tra

Cysyllteiriau yn trafod achos:

 • o ganlyniad
 • felly
 • oherwydd
 • gan hynny
 • yn y pen draw

Cysyllteiriau i ychwanegu ffeithiau/gwybodaeth:

 • yn ogystal â
 • ar ben hynny
 • yn ychwanegol
 • hefyd

Cysyllteiriau i gymharu:

 • yn yr un modd
 • o gymharu
 • yn debyg
 • fodd bynnag
 • er gwaethaf
curriculum-key-fact
Treulia ddeg munud yn cynllunio dy waith. Bydd hyn yn sicrhau trefn. Mae cael cynllun yn sicrhau dy fod yn ysgrifennu’n gryno ac yn cynnwys y nodweddion pwysicaf. Cymer ofal wrth amseru; gwna’n siŵr dy fod yn darllen dros dy waith i osgoi mân wallau.
Move on to Test
next