Marwolaeth a’r bywyd tragwyddol (Iddewiaeth)

1

Beth yw enw’r lle tywyll yr oedd Iddewon cynnar yn credu y byddai’r meirw’n disgyn iddo?

2

Beth yw atgyfodiad?

3

Beth mae Iddewiaeth yn ei ddysgu am fywyd wedi marwolaeth?

4

Pwy mae rhai Iddewon yn credu fydd yn dod cyn barnedigaeth yn y dyfodol?

5

Beth yw ystyr y term Iddewig Olam Ha-Ba?

6

Beth mae rhai Iddewon yn ei gredu am yr enaid?

7

Yn ôl rhai Iddewon, ar beth y bydd Duw’n barnu ei bobl pan ddaw’r farnedigaeth?

8

Pa weddi fydd Iddewon yn ceisio’i dweud pan fyddan nhw’n marw?

9

Beth mae Iddewon yn ei osod dros gorff yr ymadawedig?

10

Pa fudiad o Iddewiaeth sydd ddim yn caniatáu amlosgi?