Angladdau Iddewig

Ni roddir blodau mewn angladd Iddewig ac mae’r gwasanaeth yn fyr. Nid yw Iddewon Uniongred fel arfer yn caniatáu amlosgi ond bydd Iddewon Blaengar weithiau’n amlosgi’r meirw.

Ar ôl claddu gofynnir bendith: Boed i Dd-w eich cysuro ymhlith holl alarwyr Seion a Jerusalem.

Shiva

Bydd y teulu’n dychwelyd adref i eistedd Shiva. Ystyr Shiva yw ‘saith’, gan mai defod alaru saith diwrnod yw hon. Am y saith diwrnod nesaf bydd cannwyll yn cael ei chadw ynghyn a bydd pob drych yn y tŷ wedi’i orchuddio. Bydd y galarwyr yn aros gartref, heb eillio na thorri eu gwallt, a gan eistedd ar stolion isel.

Kaddish

Bydd gweddi a adroddir yn gyhoeddus gan alarwyr, sef y Kaddish, yn cael ei dweud dair gwaith y dydd. Dim ond y Saboth neu ŵyl Iddewig all dorri Shiva. Yn y 30 diwrnod ar ôl y claddu, neu Sheloshim, fydd galarwyr ddim yn mynd allan er pleser, a byddant yn parhau i alaru.

Am yr unarddeg mis nesaf dywedir Kaddish bob dydd. O hynny ymlaen, caiff y person marw ei gofio bob blwyddyn ar ddyddiad eu marwolaeth drwy gynnau cannwyll Yahrzeit ac adrodd Kaddish.

Ychydig cyn i flwyddyn fynd heibio gosodir carreg ar y bedd. Pan fydd pobl yn ymweld â bedd Iddewig byddant yn gosod carreg fach ar y garreg fedd fel arwydd o barch.

Move on to Test
next