Pam mae Iddewon yn credu mewn bywyd wedi marwolaeth?

Mae llawer o Iddewon yn credu mewn bywyd wedi marwolaeth oherwydd:

  • Yn y traddodiad Iddewig clasurol ceir dysgeidiaethau am fywyd wedi marwolaeth. Mae’r rhain yn cynnwys y syniad fod gan fodau dynol enaid a fydd ryw ddydd yn dychwelyd at Dduw.
  • Mae dysgeidiaethau eraill yn awgrymu y bydd barnu yn y dyfodol pan gaiff rhai eu gwobrwyo ac eraill eu cosbi.
  • Mae’r Mishnah yn cynnwys cofnodion o ddadleuon a dyfarniadau sy’n cynnwys cwestiynau bywyd wedi marwolaeth.
  • Amlinellodd yr athronydd Iddewig Maimonides 13 Egwyddor Ffydd i Iddewon. Mae’r 13eg egwyddor yn sôn am adfywiad y meirw... pan fodlona’r Creawdwr.
curriculum-key-fact
Mae Iddewon yn credu bod y bywyd tragwyddol yn ddibynnol ar sut y bu rhywun yn byw yn ystod ei amser ar y Ddaear. Maen nhw’n credu y bydd Duw yn eu barnu ac y bydd y rhai sydd wedi byw bywyd da yn mynd i’r Nefoedd a’r rhai sydd wedi pechu’n mynd i Uffern.
Question

Eglurwch beth yw ystyr ‘bywyd tragwyddol’.

Mae ‘bywyd tragwyddol’ yn cyfeirio at y gred mewn bywyd wedi marwolaeth. Mae Iddewon yn credu y bydd yr enaid yn dal yn fyw ar ôl i’r corff farw, a hynny yn y Nefoedd neu yn Uffern gan ddibynnu ar sut y maen nhw wedi byw ar y Ddaear.

Question

Disgrifiwch y dysgeidiaethau Iddewig ar y bywyd tragwyddol.

Er mai ychydig iawn o wybodaeth y mae’r ysgrythurau Iddewig yn ei rhoi am y bywyd tragwyddol, mae Iddewon yn credu nad marwolaeth yw’r diwedd, a bod gan bob bod dynol enaid a fydd yn byw ymlaen i’r bywyd tragwyddol. Mae’r rhan fwyaf o Iddewon yn credu pan fyddwch yn marw y bydd y corff a’r enaid yn gwahanu, gan uno eto ar ddydd y farn, pryd y bydd Duw’n barnu pawb sydd wedi byw. Caiff y rhai sydd wedi byw bywyd da eu gwobrwyo â bywyd tragwyddol yn y Nefoedd, a chaiff y rhai sydd wedi cyflawni pechodau eu hanfon i le cosb o’r enw Uffern.