Bywyd wedi marwolaeth

Mae bywyd wedi marwolaeth yn gred sylfaenol yn y rhan fwyaf o grefyddau. Mae ffurf y bywyd wedi marwolaeth yn wahanol ym mhob crefydd ac weithiau ceir gwahaniaeth cred rhwng aelodau o’r un grefydd. Mae rhai pobl sydd heb gred grefyddol hefyd yn credu mewn bywyd wedi marwolaeth ac mae rhai’n credu nad oes dim math o fodolaeth ar ôl marwolaeth.

Dyma rai ffyrdd o feddwl am fywyd wedi marwolaeth: