Pacaigeadh test questions

1

Cleachd an t-algoritim as fheàrr a fhreagras agus cuir na parsailean seo ann am bogsaichean a ghabhas \(10\,cg\) am fear.

ABCDEFGH
Cuideam (\[cg\])\[4\]\[7\]\[6\]\[1\]\[9\]\[3\]\[8\]\[2\]

Cia mheud bogsa a dh'fheumas tu?

2

Cleachd an t-algoritim as fheàrr a fhreagras agus cuir na parsailean seo ann am bogsaichean a ghabhas \(12\,cg\) am fear.

ABCDEFGH
Cuideam (\[cg\])\[4\]\[7\]\[6\]\[1\]\[9\]\[3\]\[8\]\[2\]

Cia mheud bogsa a dh'fheumas tu?

3

Cleachd an t-algoritim teàrnach as fheàrr a fhreagras agus cuir na parsailean seo ann am bogsaichean a ghabhas \(8\,cg\) am fear.

ABCDEFGHIJ
Cuideam (\[cg\])\[4\]\[5\]\[6\]\[1\]\[1\]\[3\]\[8\]\[2\]\[4\]\[6\]

Cia mheud bogsa a dh'fheumas tu?

4

Cleachd an t-algoritim teàrnach as fheàrr a fhreagras agus cuir na parsailean seo ann am bogsaichean a ghabhas \(10\,cg\) am fear.

ABCDEFGHIJK
Cuideam (\[cg\])\[7\]\[1\]\[6\]\[1\]\[9\]\[5\]\[8\]\[2\]\[4\]\[6\]\[4\]

Cia mheud bogsa a dh'fheumas tu?

5

Cleachd an t-algoritim teàrnach as fheàrr a fhreagras agus cuir na parsailean seo ann am bogsaichean a ghabhas \(5\,cg\) am fear.

ABCDEFGHIJK
Cuideam (\[cg\])\[2.5\]\[1\]\[1\]\[4\]\[0.5\]\[5\]\[3\]\[2\]\[1.5\]\[3.5\]\[3\]

Cia mheud bogsa a dh'fheumas tu?