A' pacaigeadh

Tha Nàiseanta 4 - Pacaigeadh a' coimhead gu h-àraidh air an algoritim as fheàrr a fhreagras.

Airson Nàiseanta 5 's e an t-amas a th' againn cho beag 's a ghabhas de chointèanairean a chleachdadh.

Chan eil dòigh shònraichte ann airson seo a dhèanamh, ach chì thu aon dòigh gu h-ìosal.

An t-algoritim teàrnach as fheàrr a fhreagras

Tha na nithean a leanas ri phacaigeadh ann am bogsaichean a ghabhas \(10\,kg\):

ABCDEFGHIJ
Cuideam (\[cg\])\[7\]\[8\]\[4\]\[4\]\[2\]\[2\]\[3\]\[5\]\[8\]\[3\]

Bidh an t-algoritim teàrnach as fheàrr a fhreagras a' cur nithean ann an òrdugh bhon nì as truime chun an nì as aotruime.

BIAHCDGJEF
Cuideam (\[cg\])\[8\]\[8\]\[7\]\[5\]\[4\]\[4\]\[3\]\[3\]\[2\]\[2\]

Cùm ort a-nis mar a dhèanadh tu leis an algoritim as fheàrr a fhreagras le bhith a' cur gach nì dhan chiad chointèanair sa bheil rùm dha.

An algorithm to show how available sections fit into boxesCha bhi an t-algoritim teàrnach as fheàrr a fhreagras a' cleachdadh ach còig bogsaichean.