Achosion a chanlyniadau datblygiad anghyson – CBAC

1

Pa un o’r gwledydd isod sy’n wlad newydd ei diwydianeiddio (NIC)?

2

Beth yw ystyr dinas global?

3

Beth yw ystyr mudo gwledig-trefol?

4

Beth yw ystyr masnach rydd?

5

Beth sy’n enghraifft o ffactor tynnu?

6

Beth yw effaith gadarnhaol twristiaeth ar Kenya, sy’n wlad incwm isel (LIC)?

7

Pa sefydliad isod sy’n gorff anllywodraethol (NGO)?

8

Beth mae'r term cymorth yn ei olygu?

9

Beth yw ystyr diddymu dyled?

10

Beth yw ystyr cymorth tymor byr mewn argyfwng?