Cyfartaleddau

1

Mewn project gwyddoniaeth am flodau, mae disgyblion yn cyfri nifer y petalau ar wahanol flodau yn eu gerddi. Dyma ganlyniadau un disgybl: 8, 3, 11, 5, 6, 9, 8, 4, 8, 12, 4

Beth yw rhif modd y petalau ar bob blodyn?

2

Mae rhai ffrindiau’n cymharu nifer y peli pêl-droed sydd ganddyn nhw adref. Mae ganddyn nhw: 1, 0, 4, 1, 3, 2, 6, 2, 1

Beth yw canolrif nifer y peli pêl-droed?

3

Dyma uchder y 5 pegwn uchaf ym Mannau Brycheiniog:

886 m, 873m, 795m, 769 m a 754 m

Beth yw uchder cymedrig y copaon hyn, i’r metr agosaf?

4

Beth yw cymedr nifer y brodyr a’r chwiorydd mewn dosbarth yn yr ysgol?

Tabl amlder yn grwpiau â dwy golofn. Label colofn un yw 'nifer y brodyr a chwiorydd' a label colofn dau yw 'amlder'

5

Gan ddefnyddio’r cymedr, mae gofyn i ti gymharu canlyniadau mathemateg dosbarthiadau X1 ac Y1. Pa ddosbarth wnaeth berfformio orau?

Tabl â dwy res yn dangos canlyniadau mathemateg dosbarthiadau X1 a Y1

6

Mae cwestiynau 6 i 10 ar gyfer yr haenau canolradd ac uwch

Canfydda gymedr, modd a chanolrif maint esgidiau’r bobl hyn a phenderfyna pa un sy’n cynrychioli’r data waethaf.

1, 5, 4, 7, 1, 12, 8, 6, 1, 5

7

Mae 20 ci’n cystadlu mewn cystadleuaeth ystwythder. Cyn y cawn nhw gystadlu, maen nhw’n cael eu pwyso. Dyma’r canlyniadau:

Tabl amlder yn grwpiau â dwy golofn. Label colofn un yw 'pwysau (lbs)', a label colofn dau yw 'amlder'

Beth yw’r dosbarth modd?

8

Beth yw canolrif nifer y calorïau mae’r grŵp hwn o ffrindiau’n ei fwyta?

Tabl amlder yn grwpiau â dwy golofn. Label colofn un yw 'nifer y calorïau', a label colofn dau yw 'amlder'

9

Mae 20 o fabanod yn cael eu geni mewn ysbyty mewn un diwrnod. Beth yw pwysau cymedrig y babanod?

Tabl amlder yn grwpiau â dwy golofn. Label colofn un yw 'pwysau (lbs)', a label colofn dau yw 'amlder'

10

Defnyddia’r amrediad a’r canolrif i gymharu canlyniadau dosbarthiadau X1 ac Y1. Pa ddosbarth wnaeth berfformio orau?

Tabl â dwy res yn dangos canlyniadau mathemateg dosbarthiadau X1 a Y1