Priodweddau pedrochrau

Mae’r tabl hwn yn dangos priodweddau gwahanol fathau o bedrochrau.

Sgwâr

Pedrochr rheolaidd ydy sgwâr.

Mae pob ongl yn hafal (\({90}^\circ\)).

Mae hyd pob ochr yn hafal.

Mae’r ochrau cyferbyn yn baralel.

Mae’r croeslinau’n haneru ei gilydd ar \({90}^\circ\).

Mae’r croeslinau’n hafal o ran hyd.

Diagram sgwâr

Rhombws

Mae’r onglau cyferbyn yn hafal.

Mae pob ochr yn hafal o ran hyd.

Mae’r ochrau cyferbyn yn baralel.

Mae’r croeslinau’n haneru ei gilydd ar \({90}^\circ\).

Diagram rhombws

Petryal

Mae pob ongl yn hafal (\({90}^\circ\)).

Mae’r ochrau cyferbyn yn hafal o ran hyd.

Mae’r croeslinau’n hafal o ran hyd.

Mae ochrau cyferbyn yn baralel.

Diagram petryal

Paralelogram

Mae’r onglau croesgornel yn hafal.

Mae’r ochrau cyferbyn yn hafal o ran hyd.

Mae’r ochrau cyferbyn yn baralel.

Mae’r croeslinau’n haneru ei gilydd.

Diagram paralelogram

Trapesiwm

Mae un pâr o ochrau cyferbyn yn baralel.

Diagram trapesiwm

Barcud

Mae dau bâr o ochrau cyfagos yn hafal o ran hyd.

Mae un pâr o onglau cyferbyn yn hafal.

Dim ond un groeslin sy’n cael ei haneru gan y llall.

Mae’r croeslinau’n croesi ar \({90}^\circ\).

Diagram barcud