Deall cenedl enwau

Graffeg o ddyn a menyw yn dal cardiau sy'n dangos geiriau Benywaidd a Gwrywaidd

Os wyt ti'n cael trafferth penderfynu os yw gair yn wrywaidd neu'n fenywaidd, cofia fod enw benywaidd fel arfer (ag eithrio geiriau sy'n dechrau gyda 'll' neu 'rh') yn treiglo'n feddal ar ôl y fannod:

  • y
  • yr
  • 'r

Nid yw enw gwrywaidd yn treiglo ar ôl y fannod:

BenywaiddGwrywaidd
y goedeny car
y ddynesy dyn
y fraichy bachgen
y ferchy map

Mae modd hefyd ddyfalu cenedl enw trwy edrych ar derfyniad gair, er enghraifft, mae enw benywaidd yn aml iawn yn gorffen gydag 'ach'.

TerfyniadEnghraifft
-achCyfrinach
-aethTystiolaeth
-asCymwynas
-ebTaleb
-egDameg
-ellLlinell
-enCoeden
-esYsgrifenyddes
-faDerbynfa
-aethTystiolaeth

Cofia fod:

  • yna eithriadau, ee bachgen, gwasanaeth, hiraeth, pennaeth
  • ambell enw yn wrywaidd ac yn fenywaidd, ee amrywiaeth
  • cenedl enwau'n gallu amrywio rhwng de Cymru a gogledd Cymru, ee cwpan, munud

Mae yna enwau gwrywaidd sydd â therfyniadau amlwg hefyd fel y gwelir yn y tabl hwn.

TerfyniadEnghraifft
-adurCyfrifiadur
-debUndeb
-dodUndod
-derDewrder
-hadBoddhad
-iadDymuniad
-iantLlwyddiant
-rwyddEuogrwydd
-ynPlentyn

Ymarfer

Question

Dewisa genedl enw'r geiriau canlynol:

GairCenedl
Holiadur
Deiseb
Anhawster
Eglurhad
Esblygiad
Senstifrwydd
Cymwynas
Llythyr
Llwy
Campfa
Amrywiaeth
GairCenedl
HoliadurGwrywaidd
DeisebBenywaidd
AnhawsterGwrywaidd
EglurhadGwrywaidd
EsblygiadGwrywaidd
SensitifrwyddGwrywaidd
CymwynasBenywaidd
LlythyrGwrywaidd
LlwyBenywaidd
CampfaBenywaidd
AmrywiaethGwrywaidd/Benywaidd