Na Nadsaidhean a’ tighinn gu cumhachd test questions

1

Cò bha os cionn propaganda Nadsaidheach?

2

Carson a bha an t-eagal air na Gearmailtich beairteach ro chomannaich?

3

Cuin a thachair Briseadh Wall Street?

4

Cuin a thàinig Hitler gu bhith na Sheansalair air a’ Ghearmailt?

5

Cò air an deach a’ choire airson an teine san Reichstag?

6

Ciamar a chleachd Hitler Teine an Reichstag gu mhath fhèin?

7

Dè an achd a thug cead do Hitler laghan a dhèanamh gun bhruidhinn ris a’ phàrlamaid?

8

Dè thachair Oidhche nan Sgeinean Fada?

9

Cuin a fhuair Hitler an t-ainm Fuhrer na Gearmailt?