Ag obrachadh a-mach a' bhargain as fheàrr

Nuair a bhios tu a' dol a cheannach rud, bu chòir dhut fiosrachadh co-choltach a choimeas eadar an nì no an t-seirbheis sin, na cumhachan agus prìs an nì.

Air a' cheann thall thèid co-dhùnadh a dhèanamh le bhith a' coimeas diofar rudan, ach bidh a' phrìs air fear dhe na prìomh rudan.

Le rud sam bith a bhios tu a' coimeas, tha e nas fheàrr co-dhiù a dhà dhe gach seòrsa rud a choimeas.

Eisimpleir a h-Aon - Cùmhnant fòn

Tha Sajid an dùil cùmhnant ùr fhaighinn airson fòn-làimhe.

Ann am mìos bidh Sajid a' cur air falbh mu 700 teacsa agus bidh e a' cleachdadh 300 mionaid a' fònadh.

Tha trì roghainnean aige:

Three mobile device package options displayed on posters. A boy working out which deal is the best in a thought bubble.

Companaidh ACompanaidh BCompanaidh C
Teacsan300 an-asgaidh. 5sg airson gach teacsa a bharrachd500 an-asgaidh. 5sg airson gach teacsa a bharrachd1000 an-asgaidh. 20sg airson gach teacsa a bharrachd
Fònadh500 mionaid an-asgaidh: 20sg airson gach mionaid a bharrachd200 mionaid an-asgaidh: 15sg airson gach mionaid a bharrachd 10sg airson gach mionaid
Cosgais cùmhnant mìosail \pounds25 \pounds25 \pounds25

Nan taghadh Sajid fòn stèidhichte air an tairgse as saoire airson cleachdadh tuairmeasach, dè an companaidh a bu chòir dha a thaghadh?

Tha cùmhnant gach companaidh a' cosg \pounds25 sa mhìos.

Bhon a tha sin an aon rud aig gach companaidh, faodaidh sinn a' chosgais seo fhàgail às nuair a bhios sinn a' dèanamh coimeas.

Cosgais Companaidh A

Gheibheadh Sajid 300 teacsa an-asgaidh. Mar sin phàigheadh e airson 400 teacsa a bharrachd.

Cosgais teacsa = 400 \times 5sg = 2000sg = \pounds20

Gheibheadh Sajid 500 mionaid an-asgaidh agus tha sin barrachd air a' chleachdadh tuairmeasach aige.

Cosgais fònadh = \pounds0

Cosgais iomlan = \pounds20

Cosgais Companaidh B

Gheibheadh Sajid 500 teacsa an-asgaidh. Mar sin phàigheadh e airson 200 teacsa.

Cosgais teacsa = 200 \times 5sg = 1000sg = \pounds10

Gheibheadh Sajid 200 mionaid an-asgaidh. Mar sin phàigheadh e airson 100 mionaid.

Cosgais fònadh = 100 \times 15sg = \pounds15

Cosgais iomlan = \pounds10 + \pounds15 = \pounds25

Cosgais Companaidh C

Gheibheadh Sajid 1000 teacsa an-asgaidh agus tha sin barrachd air a' chleachdadh tuairmeasach aige.

Cosgais teacsa = \pounds0

Chan fhaigheadh Sajid mionaidean an-asgaidh. Mar sin phàigheadh e airson 300 mionaidean.

Cosgais fònadh = 300 \times 10sg = 3000sg = \pounds30

Cosgais iomlan = \pounds30

'S ann aig Companaidh A a tha an tairgse a b' fheàrr airson cleachdadh tuairmeasach Sajid.