Sut i weithio gyda sgript

Rwyt ti wedi penderfynu actio golygfa, llwyfannu cynhyrchiad neu berfformio â sgript? Ble mae dechrau? Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng dyfeisio perfformiad a pherfformio geiriau rhywun arall?

Y man cychwyn ydy edrych ar y sgript a chymryd dy gyfarwyddiadau o’r fan honno.

Beth mae sgript yn ei ddweud wrthot ti

Byddi di’n cael cynnig y dramatis personae neu restr o’r cast. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys nodyn cryno o fanylion cyd-destunol hanfodol am y cymeriad, ee oedran a phroffesiwn.

Dyma restr y cast o ddrama Sera Moore Williams, Mwnci ar Dân.

Cymeriadau

Hen, Dyn tua 48 mlwydd oed. Mae’n gyn-filwr a fu’n ymladd yn rhyfel y Malfinas. Mae’n dioddef o Anhwylder Pryder Ôl-Drawmatig (PTSD). Mae ganddo ferch oddeutu 30 mlwydd oed (Megan Evans) nad yw wedi ei gweld ers dros 20 mlynedd. Mae hi’n byw yn 15 Park View.

Mwnci, Bachgen tua 17 mlwydd oed sy’n dioddef o Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD). Direidus ydyw yn hytrach na drwg. Mae wedi cael Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASBO) oherwydd ei ymddygiad. Mae’n byw gyda’i fam yn 13 Park View. Dydy e ddim yn adnabod ei dad. Ymuno â’r fyddin yw ei nod.

Shell, Mae hi tua 15 mlwydd oed ac yn gariad i Mwnci. Mae hi’n feichiog ond does neb yn gwybod. Mae’n byw gyda’i mam ond aiff am gyfnodau heb ei gweld gan nad yw ei mam yno weithiau.

Cerddor, Nid yw’n siarad, ond mae’n dilyn y ddrama ac yn cyfeilio’n gyson iddi. Mae’n ifanc ac mae ei wisg yn awgrymu efallai mai milwr o’r Ariannin ydy e. Ymddengys ar adegau fod Hen yn ei weld, ond nid yw’r ddau gymeriad arall yn ymwybodol ohono. Efallai mai ysbryd milwr ifanc a saethwyd gan Hen ydy e.