An interesting trip

Read Turas inntinneach air an robh mi. It is a good example of a piece of writing created using a writing plan. If you feel you need to, you can use the vocabulary list to help with unfamiliar words.

Turas inntinneach air an robh mi

Skara Brae, Orkney
Skara Brae, Orkney

O chionn dà bhliadhna, chaidh mi air saor-làithean a dh'Arcaibh. Chaidh mi ann còmhla ri mo theaghlach - mo mhàthair agus mo phiuthar bheag. 'S e eileanan a th' ann an Arcaibh. Tha iad eadar Alba agus Nirribhidh.

Dhràibh sinn à Peairt gu Scrabster. Tha Scrabster ann an ceann a tuath na h-Alba. Fhuair sinn bàt'-aiseig bho Scrabster gu Stromness, prìomh-bhaile Arcaibh. Thug an turas sia uairean deug oir bha an t-sìde cho garbh. Cha robh cur na mara idir orm ach bha mo phiuthar gu math bochd. Bha am bàt'-aiseig uabhasach mòr, le trì cafaidhean, bàr, taigh-bìdh agus seòmar telebhisein. Bha tòrr ri dhèanamh. Chuir mi seachad an ùine a' coimhead filmichean agus a' cluich geamannan coimpiutair.

Bha sinn a' fuireach còmhla ri mo sheanmhair. Tha i a' fuireach ann an taigh beag faisg air a' mhuir. Tha an taigh aice sean, ach tha e snog agus spaideil. Bha mo mhàthair a' fuireach anns an taigh seo nuair a bha i òg.

Diluain, chaidh sinn air turas-mara. Bha i ciùin ach bha i beagan fuar. Chunnaic mi ròin air na creagan agus thog mi tòrr dhealbhan. Chaidh sinn gu taigh-tasgaidh ann an Skara Brae. Bha mi ag ionnsachadh mu dheidhinn Skara Brae ann an Eachdraidh anns an sgoil. Bha e inntinneach Skara Brae fhaicinn. Fhuair mi bileagan fiosrachaidh airson an tidsear.

Tha Arcaibh glè shàmhach agus iomallach ach tha tòrr ann ri dhèanamh. Bidh mòran luchd-turais a' dol a dh'Arcaibh gach bliadhna. Chòrdadh e rium a bhith a' fuireach air eilean oir tha e sàmhach. Ach 's docha gum biodh an cianalas orm airson a' bhaile-mhòir. Dè an rud a b' fhèarr mun turas? A' faicinn mo sheanmhair. Tha mo sheanmhair èibhinn agus coibhneil. Chòrd an turas air a' bhàt'-aiseig rium, bha e spòrsail. Tha mi ag iarraidh a dhol air ais ann an-ath-bhliadhna.