Astar, luaths agus uine test questions

1

An dèidh biadh a ghabhail, bidh boiteag a' siubhal astar de 45 cm ann an 90 diog.

Obraich a-mach luaths na boiteig.

2

Dh'fhàg càr Dover aig 8.00 m agus ràinig e Lunnainn aig 10.30 m.

Mas e 120 km an t-astar, obraich a-mach an luaths cuibheasach.

3

Bha siorc, a bha a' snàmh aig luaths 13m/d airson leth mhionaid, a' toirt ionnsaigh air bàta-iasgaich.

Dè an t-astar a shnàmh e san ùine seo?

4

Dh'fhàg càr Lunnainn aig 8.30 m agus ràinig e Dùn Èideann aig 5.30 f.

Ma bha an càr a' siubhal aig luaths cuibheasach de 75 km/u, dè an t-astar a tha eadar Lunnainn agus Dùn Èideann?

5

Tha càr a' siubhal aig 88 km/u airson 22 km.

Obraich a-mach ann am mionaidean an ùine a thug an càr a' siubhal an astair seo.

6

Thug càr a bha a' siubhal aig luaths cunbhalach 4 uairean a thìde a' dol 244 km.

Obraich a-mach luaths cuibheasach a' chàir.

7

Bha càr a' siubhal aig luaths cunbhalach de 40 msu airson 3 uairean a thìde.

Dè an t-astar a shiubhail e?

8

Shnàmh ochd-chasach 7 km aig luaths 3 km/u.

Dè an ùine a thug e ann an uairean agus mionaidean?

9

Ruith each airson 2 uair 15 mion aig astar de 8 msu.

Dè an t-astar a ruith e?

10

Tha 420 km eadar Luannainn agus Penzance air an trèan.

Dè an luaths cuibheasach a bhios aig trèan airson an t-astar seo a dhèanamh ann an 4 uairean a thìde?