Ag obrachadh a-mach astar le fios air an luaths agus an ùine

Question

Choisich Iain bho thuathanas a phàrantan dhan bhaile aig luaths cunbhalach de \(5\,km/u\).

Thug an turas \(\text{3 uairean a thìde}\). Dè cho fada 's a choisich Iain?

Triangle illustrating distance equals speed multiplied by time.

\[\text{Astar = Luaths \times\,Ùine}\]

\[\text{Astar} = 5 \times 3\]

\[\text{Astar} = 15\,km\]

Question

Bha luaths cunbhalach de \(8\,km/u\) aig Shona air a' bhaidhsagal.

Dè an t-astar a shiubhail i an dèidh \(\text{4 uairean a thìde}\)?

Triangle illustrating distance equals speed multiplied by time.

\[\text{Astar = Luaths \times\,Ùine}\]

\[\text{Astar} = 8 \times 4\]

\[\text{Astar} = 32\,km\]

Shiubhail Shona \(32\,km\).