Sut mae angladdau’n adlewyrchu credoau am y byd a ddaw

Mae amryw o wahanol elfennau i’r gwasanaeth angladdol Cristnogol sy’n adlewyrchu gwahanol gredoau Cristnogol am y byd a ddaw.

Fel arfer, mae gwasanaeth angladdol yn cymryd lle mewn eglwys o dan arweiniad offeiriad, ficer neu weinidog.

Cannwyll

Yn aml bydd cannwyll yn cael ei chynnau yn ystod seremoni angladd Cristnogol. Y rheswm dros hyn yw mai symbol o Iesu fel goleuni’r byd yw'r ganwyll, a bod Iesu wedi achub bodau dynol rhag pechod fel eu bod yn gallu mynd i’r Nefoedd.

Darlleniadau o’r Beibl ac emynau

Bydd darnau o’r Beibl yn cael eu darllen yn ystod gwasanaeth angladd Cristnogol a bydd canu emynau. Pwrpas y darlleniadau a’r emynau hyn yn aml yw er mwyn cynnig cynhaliaeth i deulu’r ymadawedig.

quote
Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed: canys yr wyt ti gyda mi; dy wialen a’th ffon a’m cysurant.Salm 23:4

Claddu

Yn dilyn y gwasanaeth angladdol, y dewis traddodiadol i Gristnogion yw cael eu claddu. Y rheswm dros hyn yw bod Cristnogion yn arfer credu bod angen i’r corff fod yn gyfan ar gyfer cael ei atgyfodi’n gorfforol. Erbyn heddiw, mae rhai Cristnogion yn dewis cael eu hamlosgi, gan fod llawer yn credu mai dim ond yr enaid sy’n mynd ymlaen i’r byd a ddaw. Pan fydd y corff yn cael ei ollwng i’r ddaear bydd y ficer, yr offeiriad neu’r gweinidog yn aml yn dweud y geiriau “Lludw i’r lludw, pridd i’r pridd”, fel arwydd bod dyn wedi’i greu o’r pridd ac y bydd yn dychwelyd i’r pridd.

Y Ddefod Olaf

Bydd Catholigion yn aml yn ceisio sicrhau eu bod yn cael yr eneiniad olaf. Dyma pryd bydd yr offeiriad yn dod at y sawl sydd ar fin marw, a gweddïo gyda nhw. Bydd pobl yn cael cyfle i gael maddau eu pechodau gan Dduw ychydig cyn marw, fel eu bod yn gallu marw mewn hedd gan wybod bod ganddyn nhw well cyfle o fynd i’r Nefoedd.

Casgliad o bedwar llun yn dangos canwyll yn llosgi mewn eglwys, rhywun yn darllen y Beibl, mynwent yn llawn beddau a pherson yn gweddio adref gyda'r llenni ar gau.
Move on to Test
next