Co-aontaran triantanachd

1

Cia mheud fuasgladh a th' ann dhan cho-aontar sinx = -0.9 far a bheil 0\leq \times \textless 360?

2

Cia mheud fuasgladh a th' ann dhan cho-aontar sinx = 2 far a bheil 0 \leq  \times \textless 360?

3

Fuasgail an co-aontar sinx = 0.5 far a bheil 0 \leq \times \textless 360

4

Fuasgail an co-aontar cosx = -0.5 far a bheil 0\leq x\textless 2\pi

5

Fuasgail an co-aontar 5cosx - 2=0 far a bheil 0\leq x\textless 360

6

Fuasgail an co-aontar \sqrt{2}cosx-1=0 far a bheil 0\leq x\textless\pi

7

Fuasgail an co-aontar 2\cos3x+1=0, far a bheil 0\leq x\textless 360^\circ

8

Fuasgail an co-aontar 3\,cos\,x+1 = 0.766, far a bheil 0\leq x\leq 540^\circ

9

Fuasgail an co-aontar 6sin^{2}x+sin\,x-1=0, far a bheil 0\leq x\leq 2\pi

10

Fuasgail an co-aontar 2\,cos (x+60)=\sqrt{3}, far a bheil 0\leq x\leq 360^\circ