Adroddiad newyddion Dewi Llwyd a Bethan Rhys Roberts y diwrnod canlynol i'r noson gyffrous, Medi 18fed, 1997, pan bleidleisiodd Cymru "ie", dros ddatganoli i Gymru. Roedd canlyniad y refferendwm yn glos iawn. O Newyddion darlledwyd yn gyntaf ar 19eg Medi 1997.

This clip is from:
BBC Cymru

Mae gwylio’r clip yma yn cynnig cyfle i astudio ffurf adroddiad newyddion teledu yn ogystal â’r cywair iaith, yr eirfa a’r ymadroddion sy’n cael eu defnyddio. Gellir gofyn i'r disgyblion i ysgrifennu adroddiad ar gyfer y cyfryngau ar ddigwyddiad o bwys yn eu hardal hwy neu yn ymwneud â Chymru. Pwnc trafodaeth ddiddorol allai godi o wylio'r clip yw 'Beth sy'n gwneud Cymru yn wlad unigryw ac sy'n ein gosod ar wahan i weddill gwledydd Prydain?' Gellir gosod y disgyblion mewn pârau neu grŵp i drafod hyn a chyflwyno eu canfyddiadau ar ffurf poster neu gyflwyniad trwy ddefnyddio TGCh. Gall arwain hefyd at waith mynegi barn a safbwynt ar annibyniaeth i Gymru fel y cam nesaf yn dilyn refferendwm 1997.