Cyflwyniad i'r diwydiant llechi yng ngogledd Cymru trwy gyfrwng ymweliad â'r Amgueddfa Lechi ar safle hen chwarel Dinorwig yn Llanberis. Yn cynnwys golygfeydd o'r ardal yn ogystal â ffilm archif o waith yn y chwarel.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir defnyddio’r clip hwn wrth drafod Cymru a'i diwylliant. Byddai’n bosibl rhoi taflen eirfa i ddisgyblion fel eu bod nhw'n gallu dilyn a deall y clip wrth iddyn nhw ei wylio ac yna gofyn iddyn nhw gyflawni tasg gwrando a deall. Tasg arall bosibl fyddai gofyn i ddisgyblion wneud ymchwil ar y chwarel, yna gweithio mewn parau i greu cynnwys pellach ar gyfer y clip ar ffurf cyflwyniad Powerpoint neu feddalwedd debyg.