Cyflwyniad i fudiad cenedlaethol y swffragetiaid a oedd yn ymgyrchu dros yr hawl i ferched gael pleidleisio. Ceir sôn am y gefnogaeth iddynt yng Nghymru a'u dulliau gweithredu.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Byddai’n bosibl defnyddio'r clip hwn fel rhagarweiniad i waith ar thema hawliau merched yn ystod yr ugeinfed ganrif. Dangoswch y clip i’r dosbarth cyn trafod beth maen nhw wedi ei ddysgu am hawliau merched yn ystod y cyfnod dan sylw. Gofynnwch pam bod ymgyrchu am y bleidlais mor bwysig a beth oedd rôl Emmeline Pankurst yn yr ymgyrch. Gellir gosod tasg ymchwilio’r swffragetiaid, Emmeline Pankurst ac Emily Davison a gofyn i ddisgyblion rhoi cyflwyniad i’r dosbarth.