Sut gellir niwtralu asid drwy ychwanegu alcali ato. Dangosir arbrofion yn y labordy a gwelir enghreifftiau bob dydd o niwtralu.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio ar ddiwedd gwers ar ôl cyflwyno gwaith am niwtralu asidau. Defnyddiwch y clip i atgyfnerthu’r gwaith a astudiwyd a gofynnwch i ddisgyblion wneud nodyn o'r geiriau allweddol a drafodwyd ac i gofnodi eu hystyron mewn tabl.