Asesu'r defnydd o bŵer gwynt fel dull cynhyrchu trydan, gan edrych ar adeiladu fferm wynt ym Mryn Titli ger Rhaeadr Gwy a rhoi sylw i fanteision ac anfanteision y fferm i'r economi a'r amgylchedd lleol.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio’r clip hwn i ysgogi trafodaeth ar ffermydd gwynt gan ystyried beth ydy fferm wynt, pwy sy’n elwa o ffermydd gwynt a phwy sydd ar eu colled. Gallai disgyblion ystyried lle yn lleol fyddai’n lle da i osod fferm wynt a beth fyddai’r manteision a’r anfanteision i’r ardal.