Ym mis Awst 2005 cafodd arfordir Gwlff México ei daro gan Gorwynt Katrina. Asesiad o'r ailadeiladu, gan edrych ar ganolfan arfordirol Biloxi i weld cyn lleied o waith a wnaed yn yr ardal yn ystod y chwe mis ar ôl y difrod enfawr, a chwynion y trigolion am hyn.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth wylio’r clip hwn byddai’n bosib gofyn i ddisgyblion feddwl am gwestiynau i’w gofyn i Mr George Sekul, y gŵr sy’n cael ei gyfweld yn y clip, am fywyd cyn Corwynt Katrina a bywyd wedi’r storm. Gellir gofyn i ddisgyblion ateb cwestiynau ar ei ran gan ddefnyddio’r wybodaeth maen nhw wedi ei chasglu o’r clip ac wrth wneud gwaith ymchwil ychwanegol.