Ffilm archif yn dangos Ynysoedd y Falklands yn ystod y brwydro rhwng Prydain ac Ariannin. Cyfweliadau gyda milwr o Gymru oedd yn aelod o'r Fyddin Brydeinig a gyda un o drigolion Patagonia sy'n sôn am sut roedd llywodraeth filwrol Ariannin yn dweud celwydd wrth ei phobl am hynt y rhyfel.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio wrth drafod rhyfeloedd yn yr ugeinfed ganrif. Ceir cyfle i drafod newidiadau mewn dulliau a thechnegau rhyfela. Gallwch chi gymharu achosion a chanlyniadau Rhyfel y Falklands a rhyfeloedd eraill y cyfnod megis y Rhyfel Oer a’r ddau ryfel byd. Byddai’n bosibl edrych ar yr agwedd Gymreig gan fod milwyr ar y ddwy ochr yn medru'r Gymraeg. Tasg ysgrifenedig bosibl fyddai ysgrifennu llythyr neu ddyddiadur Cymro neu Archentwr sy’n gallu siarad Cymraeg yn disgrifio ei deimladau wrth ymladd ar Ynysoedd y Falklands.