Golwg ar yr amodau anodd yn Himalaya gyda'r cyflwynydd yn dweud pa mor oer y mae'n teimlo yn y gwersyll cyntaf wrth droed Everest. Mae'n cynnwys golygfeydd o'r mynyddoedd, rhewlif a charnedd.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer astudiaeth o leoedd anhygoel y byd. Mae’r clip yn cynnig y cyfle i gael y disgyblion i ystyried beth sy’n gwneud byw neu ymweld ag ardal fynyddig fel gwersyll cyntaf wrth droed Everest mor anodd. Mae’r clip yn cynnig y cyfle i’r disgyblion feddwl am nodweddion megis yr hinsawdd eithafol, tirwedd garw'r ardal a’r lefelau is o ocsigen fel rhesymau posib.