Ym mis Awst 2005 tarodd Corwynt Katrina daleithiau deheuol UDA. Golwg ar y llifogydd a'r dinistr a ddioddefodd dinas New Orleans oherwydd y corwynt hwn, a ffilm o gorwynt cynharach a darodd yr un ardal ym 1964.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Mae’n bosib defnyddio’r clip hwn i ysgogi trafodaeth ar effeithiau corwyntoedd. Dylai disgyblion nodi beth oedd y problemau gododd wedi'r corwyntoedd yn New Orleans ac ystyried sut mae’r problemau hyn yn mynd i gael eu datrys a beth ydy effeithiau tymor byr a thymor hir y corwyntoedd. Pwnc arall i’w drafod fyddai pam bod pobl yn parhau i fyw mewn ardal fel hon er gwaethaf peryglon corwyntoedd a llifogydd difrifol.