Ym 1588 cyhoeddwyd y cyfieithiad cyntaf o’r Beibl cyfan i'r Gymraeg gan yr Esgob William Morgan. Roedd yn ficer Llanrhaeadr-ym-Mochnant ar y pryd, ond o Dŷ Mawr Wybrnant, ger Penmachno, roedd e'n wreiddiol. Golwg o gwmpas Tŷ Mawr a thipyn o hanes cynnar William Morgan.

This clip is from:
BBC Cymru

Mae’r clip hwn yn cynnig cyfle i gychwyn trafodaeth am yr iaith Gymraeg wrth wneud gwaith am ddiwylliant Cymru. Byddai’n bosibl dangos y clip i ddisgyblion a gofyn iddyn nhw beth maen nhw wedi ei ddeall cyn rhoi taflen o eirfa iddyn nhw a dangos y clip iddyn nhw eildro. Gellid dangos y clip am y trydydd tro a gosod tasg gwrando a deall. Ar ôl gwylio’r clip ceir cyfle i ofyn i ddisgyblion ystyried pa mor bwysig ydy’r Gymraeg iddyn nhw a sut le fyddai Cymru heb yr iaith.