Golwg ar Ganolfan y Dechnoleg Amgen ger Machynlleth. Gwelir dulliau o arbrofi gydag ynni gwyrdd, ailgylchu ac adeiladu gyda defnyddiau naturiol er mwyn gwarchod yr amgylchedd.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Cyn gwylio'r clip hwn gellir rhannu tudalen yn bedwar i gasglu gwybodaeth am adeiladau, addysg, cynaliadwyedd ac effaith ar y byd. Byddai’r adran effaith ar y byd yn lle priodol i ddisgyblion nodi eu barn eu hunain am waith y ganolfan yn ogystal â chyfle i wneud gwaith ymchwil pellach ar ddylanwad y ganolfan ar agweddau’r cyhoedd ar draws y byd.