Y Gadair Ddu. Seremoni cadeirio Eisteddfod Penbedw 1917. Lladdwyd Hedd Wyn ym mrwydr Passchendaele cyn iddo allu derbyn ei wobr. Mewn seremoni arbennig ar ei gyfer, cafodd y Gadair ei gorchuddio gyda brethyn du.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio wrth drafod hanes Hedd Wyn. Ar ôl iddyn nhw wylio’r clip, gellir gofyn i ddisgyblion beth oedden nhw’n ei wybod am Hedd Wyn yn barod a pha wybodaeth newydd ddysgon nhw wrth wylio’r clip. Wedyn, gallan nhw lunio rhestr o gwestiynau i’w gofyn er mwyn darganfod mwy am fywyd, barddoniaeth a chyfraniad Hedd Wyn i’r rhyfel.