Cipolwg ar Ganolfan y Dechnoleg Amgen, yn y wlad uwchben Machynlleth, gan esbonio pwrpas gwreiddiol y lle a dangos sut y defnyddir pŵer solar yno i gynhyrchu trydan.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio’r clip hwn fel cyfle i feithrin disgyblion i wrando a chrynhoi gwybodaeth ar lafar neu'n ysgrifenedig ar y Ganolfan Dechnoleg Amgen neu ar bŵer amgen. Byddai'n bosib gofyn i ddisgyblion i wneud gwaith ymchwil ar y wê i'r gwahanol fathau o ynni amgen. Gellir cynnal cyfarfod cyhoeddus yn y dosbarth i ddadlau o blaid ac yn erbyn hyrwyddo pŵer amgen yn yr ysgol. Gall hyn arwain at waith ysgrifenedig yn mynegi barn ar y safbwynt mai pŵer amgen yw dyfodol y blaned. Tasg arall allai ddeillio o'r clip hwn yw cael y disgyblion i greu braslun neu gyfarwyddiadau ar gyfer creu adeilad eco gyfeillgar dychmygol.