Ceir diffiniad o egni sef y gallu i wneud gwaith. Yna dangosir enghreifftiau o ffynonellau egni: bwyd, glo, olew, petrol, gwynt, tonnau, batri a biomas.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Byddai modd dangos y clip hwn i ddisgyblion ac yna gofyn iddyn nhw lunio diagramau trosglwyddiadau egni neu ddiagramau Sankey ar gyfer y gwahanol esiamplau a welir yn y clip. Ceir cyfle i drafod trosglwyddiadau egni effeithlon a rhai gwastraffus. Tasg bellach bosibl fyddai llunio a chymharu diagramau trosglwyddiadau egni ar gyfer gorsafoedd pŵer sy'n defnyddio ffynonellau egni adnewyddadwy ac anadnewyddadwy.