Cyflwyniad i'r diwydiant llechi yng ngogledd Cymru trwy gyfrwng ymweliad â'r Amgueddfa Lechi ar safle hen chwarel Dinorwig yn Llanberis. Yn cynnwys golygfeydd o'r ardal yn ogystal â ffilm archif o waith yn y chwarel.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir defnyddio'r clip hwn i gyflwyno'r diwydiant llechi. Dangoswch y clip ar ddechrau gwers er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn deall beth ydy chwarel a beth ydy llechi. Symudwch ymlaen i esbonio'r cysylltiad rhwng datblygiadau diwydiannau yn ne Cymru a chanolbarth Lloegr â'r diwydiant llechi. Mae hwn yn glip gellir ei ddangos hefyd wrth drafod trefoli a symudedd poblogaeth.