Effeithiau Corwynt Katrina ar New Orleans ym mis Awst 2005. Mae'n cynnwys ffilm o dai wedi'u dinistrio a lluniau o'r awyr sy'n dangos graddfa'r difrod a wnaed i ardaloedd yn y ddinas.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth wylio’r clip gellir gofyn i ddisgyblion restru’r holl bethau sydd wedi eu difrodi gan y corwynt, ee tai, gwifrau, cyn mynd ati i feddwl am ffyrdd byddai’n bosib i Unol Daleithiau America rwystro dinistr tebyg rhag digwydd mewn corwynt yn y dyfodol. Tasg bellach fyddai defnyddio’r rhestr i gymharu bywydau pobl yn New Orleans gyda’u bywydau nhw.