Ym 1923, gwnaeth tref Warrington gais i foddi Dyffryn Ceiriog i greu cronfa ddŵr. Bu protestiadau a siaradodd David Lloyd George yn erbyn y cynllun yn y senedd. Yn wahanol i achos Tryweryn, bu'r ymgyrch i achub y dyffryn yn un llwyddiannus.

First broadcast:
16 January 1981

Wrth ddangos y clip hwn gellir gofyn i ddisgyblion nodi pam fod tref Warrington, yng ngogledd orllewin Lloegr, wedi gwneud cais i gael boddi Dyffryn Ceiriog i greu cronfa ddŵr. Gofynnwch iddyn nhw hefyd nodi’r rhesymau pam i Warrington fethu gwneud hynny. Ceir cyfle i gymharu’r ymgyrch i achub Dyffryn Ceiriog gyda phrotestiadau Tryweryn yn y 1960au ac i ystyried pam fod un wedi llwyddo a’r llall wedi methu.