Roedd Siarl I yn credu yn 'hawl ddwyfol brenhinoedd'. Roedd yn ystyried ei hun yn gynrychiolydd Duw ar y ddaear ac felly yn credu ei fod yn cael teyrnasu fel y mynno. Nid oedd yn gweld yr angen am Aelodau Seneddol ac atalodd gweithrediadau'r Senedd sawl gwaith. O ganlyniad i'r gweithredoedd hyn, dechreuodd Rhyfel Cartref Lloegr gyda'r Seneddwyr yn ymladd yn erbyn y Brenhinwyr.

This clip is from:
Bitesize Clips

Gallai rhan gyntaf y clip gael ei defnyddio i gyflwyno'r cysyniad o ryfel cartref, rôl y Gymraeg yn y rhyfel a'r hyn y mae'n ei olygu mewn gwirionedd. Gallai'r myfyrwyr wedyn canfod a rhestru achosion y rhyfel. Gellir archwilio'r rhestr yn ddiweddarach neu ei defnyddio mewn ymarfer i atgyfnerthu'r hyn sydd wedi cael ei ddysgu. Er mwyn archwilio cronoleg y rhyfel, gallai'r clip gael ei ddefnyddio i gwblhau llinell amser o frwydrau a digwyddiadau allweddol. Gallai'r myfyrwyr hefyd edrych ar y bobl allweddol yng Nghymru sy'n gysylltiedig â Rhyfel Cartref Lloegr gyda ffocws arbennig ar Benfro a Sain Ffagan.