Dangosir atgyweirio tyrbin gwynt, golygfeydd o fferm wynt ger Aberystwyth a'r tirwedd o'i hamgylch. Ffilm heb sylwebaeth sy'n rhoi cefndir i'r dadlau amgylcheddol ynglŷn â phŵer gwynt ac adeiladu ffermydd gwynt yng Nghymru wledig.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir gofyn i ddisgyblion lunio eu sylwebaeth eu hunain ar gyfer y clip hwn gan sicrhau eu bod yn cadw eu darn i’r un amser â’r clip. Dylai’r sylwebaeth egluro cefndir y pwnc dan sylw, disgrifio yr hyn sydd i’w weld yn y clip a rhoi’r ddwy ochr i’r ddadl am godi ffermydd gwynt yn nghefn gwlad Cymru.