Adroddiad gan Guto Harri ar raglen Newyddion BBC Cymru, 11 Chwefror 1990, diwrnod rhyddhau Nelson Mandela ar ôl iddo dreulio bron i 30 o flynyddoedd yn y carchar. Ceir delweddau a sylwebaeth o’r ymateb yn Cape Town. Clywir am freuddwyd a dyheadau Mandela ar gyfer y dyfodol.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Mae'r clip hwn yn cynnig cyfle i drafod y newidiadau ddigwyddodd yn Ne Affrica o dan yr Arlywydd FW de Klerk. Gellir ei ddefnyddio i ddechrau trafodaeth am ymateb pobl ddu gyffredin De Affrica i ryddhau Nelson Mandela, ac i ystyried pam bod cyn lleied o bobl wyn yn y clip a phwy yn union ydy'r bobl hynny. Ceir cyfle i drafod yr ymateb rhyngwladol i ryddhau Mandela, a gall hyn arwain at dasg llunio map meddwl gyda’r frawddeg ‘Yr ymateb i ryddhau Nelson Mandela’ yn y canol.