Adroddiad newyddion ar brotest yn erbyn arfau niwclear yn RAF Breudeth ym 1982, fel rhan o ymgyrch CND yn ystod y 1980au i waredu arfau niwclear yn llwyr o Gymru a Phrydain. Ceir cyfweliad gyda Gwynfor Evans.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth iddyn nhw wylio’r clip hwn gellir gofyn i ddisgyblion nodi’r dulliau gwahanol o brotestio a lleisio barn sydd i’w gweld, pa fath o bobl sy’n protestio ac o lle maen nhw’n dod. Tasg bellach fyddai ymchwilio mudiad CND a rôl allweddol menywod mewn protestiadau gwrth-niwclear fel yr un yma ym Mreudeth yn ystod y 1980au. Gellir gofyn i ddisgyblion ymchwilio Gwynfor Evans a’i gyfraniad i wleidyddiaeth Cymru.