Dangosir sut mae modd defnyddio dangosyddion cyffredinol a dangosyddion naturiol i ddarganfod a ydy hydoddiant yn asid neu'n alcali ac a ydy'n gryf neu'n wan.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Byddai’n bosibl dangos y clip hwn heb sain a gofyn i ddisgyblion weithio mewn parau i gofnodi'r hyn sy'n digwydd yn y clip. Gellir cynnal trafodaeth ddosbarth am yr hyn y maent yn credu sy'n digwydd, cyn dangos y clip gyda sain er mwyn i'r disgyblion gael gweld os oedd yr hyn a drafodwyd yn gywir.