Cipolwg ar statws menywod yn yr unfed ganrif ar bymtheg ac ar hanes Catrin o Ferain, y fenyw mwyaf adnabyddus a llwyddiannus yng Nghymru ar y pryd. Trafodir y rhesymau pam fod Catrin o Ferain yn fenyw unigryw yn ei hamser a gwelir tystiolaeth ysgrifenedig o'i chyfoeth a'i statws.

First broadcast:
5 March 2012

Ar ôl gwylio'r clip hwn gellir gofyn i ddisgyblion ystyried sut mae haneswyr yn casglu gwybodaeth am y gorffennol. Mae'n cynnig cyfle hefyd i drafod rôl menywod yn ystod Oes Elisabeth I. Gellir gofyn i ddisgyblion lunio tabl syml er mwyn nodi'r gwahaniaethau rhwng rôl menywod yn ystod Oes Elisabeth a'u rôl heddiw, yn ogystal ag ymchwilio'r gwahaniaethau ym mywydau pobl gyfoethog a phobl dlawd ar y pryd.