Dangosir yr ymgyrch i roi pwysau ar lywodraeth San Steffan i ddarparu sianel deledu Gymraeg i Gymru. Gwelir y protestiadau yn y 1970au a rhan Gwynfor Evans yn yr ymgyrch wrth iddo fygwth ymprydio ym 1980. Canlyniad yr ymgyrch hon oedd sefydlu S4C ym 1982.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Dyma glip gallwch ei ddefnyddio wrth gyflwyno'r ymgyrch i sefydlu S4C ac i egluro ei natur a'i hyd. Wrth gynnal trafodaeth am gynnwys y clip byddai modd gofyn i ddisgyblion ystyried a oedd yr ymgyrch yn un eithafol neu beidio. Gellir gofyn i ddisgyblion a ydyn nhw'n cytuno gyda datganiad Gwynfor Evans mai "dyma'r fuddugoliaeth fwyaf dros y Gymraeg mewn canrifoedd", gan gynnig rhesymau i gyfiawnhau eu barn.