Y newidiadau yn amgylchedd Bae Caerdydd oherwydd yr adfywiad yn ardal y dociau, lle mae'r hen ddiwydiannau traddodiadol wedi'u disodli gan weithgareddau economaidd newydd, ee twristiaeth a diddordebau hamdden.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio er mwyn cymharu’r newidiadau sydd wedi digwydd ym Mae Caerdydd trwy edrych ar yr hen Tiger Bay, y sefyllfa ar ddechrau’r cyfnod o ailddatblygu’r bae yn y 1990au a sut mae’r bae yn edrych erbyn heddiw. Gellir ymchwilio i’r rhesymau dros yr ailddatblygiad ac ystyried pa mor llwyddiannus mae’r newidiadau wedi bod.