Archif yn dangos chwarelwyr wrth eu gwaith yn chwarel Llechwedd, Blaenau Ffestiniog. Dangosir ffrwydrad yn y chwarel, gweithwyr yn torri ac yn casglu'r llechi ar yr wyneb, yna clipiau o'r llechi yn cael eu hollti a'u trin.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir defnyddio’r clip hwn i gyflwyno’r diwydiant llechi wrth astudio’r Chwyldro Diwydiannol. Gofynnwch i ddisgyblion ddangos lleoliadau diwydiannau megis llechi, glo a dur ar fap o Gymru. Tasg bosibl arall fyddai nodi yr hyn sydd wedi newid a’r hyn sydd wedi aros yr un fath. Ceir cyfle hefyd i ymchwilio’r defnydd a wnaed o lechi dros y blynyddoedd.