Mae llanw anarferol o uchel yr afon Hafren a siâp y moryd yn achosi ton o'r enw eger Hafren. Gwelir effaith yr eger yng nghwrs isaf yr afon, ger yr aber.

This clip is from:
BBC Cymru

Wrth wylio’r clip hwn gellir gofyn i ddisgyblion nodi ffeithiau am eger afon Hafren. Dylen nhw nodi hefyd beth ydy effeithaiu ffisegol yr eger. Mae yna gyfle i osod tasg ymchwil i ddarganfod pa afonydd eraill sydd yn profi eger ac i ddarganfod pam bod hyn yn digwydd yn yr afonydd arbennig hyn.