Cyflwyno'r cefndir i foddi pentref Capel Celyn yn ystod y 1960au a'i effaith ar genedlaetholdeb yng Nghymru. Ceir y dehongliad mai dyma oedd y sbardun i dwf cenedlaetholdeb yng Nghymru sydd wedi arwain at dwf Plaid Cymru a datganoli erbyn heddiw.

First broadcast:
26 March 2012

Gellir defnyddio'r clip hwn i ysgogi trafodaeth am y syniad o degwch. Ar ôl iddyn nhw wylio'r clip, gofynnwch i'r disgyblion beth oedd effaith boddi Cwm Tryweryn ar Gymru ac ydyn nhw'n meddwl bod Cymru wedi cael cam neu beidio yn yr achos hwn. Gallwch chi ddefnyddio'r clip i annog disgyblion i feddwl am enghreifftiau o annhegwch sy'n bodoli ar draws y byd heddiw a'u defnyddio i lunio map meddwl gyda'r geiriau 'Annhegwch Heddiw' yn y canol.