Golwg ar wahanol ffyrdd o groesi aber afon Hafren: y ddwy bont, yr hen fferi a oedd yno cyn y pontydd, a'r twnnel rheilffordd.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir gofyn i ddisgyblion nodi ffeithiau am hanes y bont, lle mae’r rheilffordd, sut oedd pobl yn croesi’r afon cyn i’r bont gael ei hadeiladu ac unrhyw wybodaeth bellach am y bont wrth iddyn nhw wylio’r clip. Byddai’n bosib gofyn cwestiynau ymestynnol gan ofyn iddyn nhw ystyried sut mae gweithgarwch economaidd wedi newid y dulliau mae pobl yn eu defnyddio i groesi’r afon, a sut mae dulliau y mae'n bosib eu defnyddio i groesi'r afon wedi newid gweithgarwch economaidd. Tasg bellach fyddai llunio holiadur ar ddefnydd y bont gan wahanol grwpiau o bobl.