Adroddiad newyddion gan Aled Huw bum niwrnod ar ôl i Gorwynt Katrina daro New Orleans ym mis Awst 2005. Mae'n dangos peth o'r difrod a'r llifogydd yn y ddinas. Fe ddatblygodd Corwynt Katrina yng Ngwlff México, gan fygwth taleithiau deheuol UDA.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Ar ôl gwylio’r clip gellir gofyn i ddisgyblion feddwl am un ddelwedd neu lun sydd wedi aros yn eu cof. Wedyn, gofynnwch iddyn nhw ddisgrifio’r ddelwedd ac egluro pam fod yn y ddelwedd arbennig hon mor gofiadwy. Gellir holi ymhellach am sut greodd y corwynt y ddelwedd hon ac i ofyn a fyddai rhywun neu rywbeth yn gallu gwneud unrhywbeth i newid y ddelwedd, sut fydden nhw’n gwneud hynny a allen nhw helpu neu newid yr hyn sy’n digwydd yn y ddelwedd.